Ejendomme

Udlejningsejendomme, erhverv og/eller privat

Hos PROadministration kan vi varetage administrationen af udlejningsejendomme. Vi har mange års erfaring med udlejning af erhvervsejendomme, økonomistyring, gennemgang af lejekontrakter, forsikringer og indhentning af tilbud på renovering.
Uanset om det er erhvervslejemål, boliglejemål eller en kombination heraf kan PROadministration varetage administrationen, samt komme med forbedringsforslag til driften af ejendommen.

Opgaverne i forbindelse med administration omfatter bl.a.:

 • Opkrævning af husleje, a/c varme og alle andre ydelser fra lejere/ejere
 • Kontraktadministration, indekseringer og lejeregulering
 • Kontrol af indbetalinger og opfølgning af eventuelle restancer
 • Udarbejdelse af vand-, varme- og andre forbrugsregnskaber
 • Betaling af driftsudgifter
 • Bogføring af indtægter og udgifter
 • Udfærdigelse af momsregnskab
 • Styring af delmoms på blandede ejendomme
 • Rapportering til ejerne (saldobalancer)
 • Udarbejdelse af afstemt årsregnskab til revisor
 • Beregning og varsling af alle aftalte og lovhjemlede lejeforhøjelser
 • Kontakt til offentlige myndigheder
  Kontakt til lejere
 • Gennemførelse af ind- og fraflyttesyn og udarbejdelse af flytteafregninger
 • Anmeldelse og ekspedition af forsikringssager
 • Kommunikation med ejendommens vicevært, herunder udbetaling af løn
 • Bestilling af håndværkere til reparationer m.v.Delelementer af en administrationsaftale udarbejdes efter ønske og behov. Vi kan f.eks. varetage det administrative og ejer driver selv hele driften.

  Vi vil være et godt valg for din virksomhed, fordi vi har stor erfaring med og speciale i ejendoms-administration – både erhvervs- og boligejendomme.