FORENINGER

Ejerforening eller Centerforening

PROadministration forestår den daglige administration af foreninger. Mange års erfaring gør, at vi kan tilbyde alt fra den daglige drift til afholdelse af generalforsamlinger.

PROadministration er bestyrelsens forlængede arm i forbindelse med bidrag af saldobalancer, likviditetsanalyser og meget mere.

En samlet administration af en forening indeholder blandt andet:

  • Opkrævning af fællesudgifter, a’conto vand og varme m.v.
  • Udarbejdelse af oplysninger til udarbejdelse af forbrugsregnskaber
  • Betalinger af foreningens udgifter
  • Bogføring af indtægter og udgifter
  • Indberetning til diverse offentlige myndigheder
  • Indkaldelse og udarbejdelse af bilag til afholdelse af generalforsamling
  • Bestilling af håndværkere til reparationer og opfølgning
  • Evt. løn til vicevært/varmemester
  • Udarbejdelse af budget

Vi har mange glade bestyrelse både i ejerforeninger og centerforeninger, der – selvfølgelig – altid får opdateret balancer med mere inden varslede bestyrelsesmøder.